N2 Cấp tốc – 1 tháng đỗ N2 (Ngữ Pháp-Từ vựng-Giao Tiếp)
(Code N2_01)

Mô tả khóa học

Học tiếng nhật một cách nhanh nhất, cấp tốc cho người đã xong trình N3, muốn học lên N2 để đi làm, giao tiếp, sử dụng tiếng Nhật thành thạo trong công việc Khóa học bao gồm các video hướng dẫn cách học để thi đỗ N2 cho các phần: Ngữ Pháp, Từ vựng, và Giao tiếp thành thạo 1, Ngữ pháp: 3 video nghe giúp ghi nhớ toàn bộ ngữ pháp N2 trong 1 tuần - Các video hướng dẫn, giải thích ngữ pháp N2 chi tiết và các video hướng dẫn chữa bài ngữ pháp. Khuyến cáo: Trước khi thi 1 tháng mới cần học ngữ pháp N2 2, Từ vựng: Các video nghe song ngữ Mimi Kara Oboeru GOI N2, mỗi ngày nghe khoảng 2 tiếng, mỗi lần nghe tập trung vững 20 từ (1 track) 3, Giao tiếp: Theo giáo trình Shadowing, giao tiếp thành thạo như người bản ngữ Shadowing N2

Giáo trình khóa học

Bình luận

690.000 VNĐ

Thể loại
Cấp độ
Số buổi học
Thời gian học 1 buổi
Thanh Mes
Giảng viên
(024)6282 6886
thanhmes@gmail.com
(024)6282 6886
http://chuhandongian.edu.vn

Các khóa học liên quan

Chuhandongian , 15 Tháng Mười Một, 2017
590.000 VNĐ
Chuhandongian , 15 Tháng Mười Một, 2017
590.000 VNĐ

Đánh giá của học viên