Hạn nộp Công việc Mức lương Địa điểm
30/04/2018

[JOB005] Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy GIFU

Trên 45 triệu Nhật Bản
30/04/2018

[JOB006] Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy CHIBA

Trên 45 triệu Nhật Bản
30/04/2018

[JOB008] Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy SAITAMA

Vận hành các loại máy móc xây dựng (máy xúc , máy cẩu …) 

Trên 45 triệu Nhật Bản
30/04/2018

[JOB007] Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy OKAYAMA

OKAYAMA – Vận hành máy phay NC và máy tiện NC ( gia công chi tiết đúc áp lực: tay rô bốt dùng trong sản xuất, linh kiện máy xúc,…)

Trên 45 triệu Tokio
30/04/2018

[] Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy IBARAKI

IBARAKI Vận hành máy phay CNC và NC, Thiết kế AUTOCAD (Gia công kim loại, máy ép nhựa,…) Tốt nghiệp […]

Trên 25 triệu Tokio
29/04/2018

[] Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy Hiroshima

Hiroshima Vận hành máy phay NC, CAM ( sản xuất dụng cụ nâng, linh kiện máy bay,..) Tốt nghiệp CAO […]

Trên 25 triệu Tokio