Hạn nộp Công việc Mức lương Địa điểm
10/07/2018

[J2007] Kỹ sư thiết kế chuyển việc Nhật – HYOGO Lương 20Man, trợ cấp 5Man

Tên xí nghiệp KARATANI Địa điểm làm việc HYOUGO Ngành nghề xin visa Kỹ sư CƠ KHÍ  ( nhân viên […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
30/06/2018

[J3006] KĨ SƯ ĐIỆN CHUYỂN VIỆC TẠI NHẬT LƯƠNG 21MAN

Tên xí nghiệp KAMITSU Địa điểm làm việc OSAKA Ngành nghề xin visa Kỹ sư thiết kế điện ( nhân […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
31/05/2018

[V0506] TUYỂN KĨ SƯ ĐIỆN TẠI MIE – N4

Tên xí nghiệp TAKIZUMI Địa điểm làm việc MIE Ngành nghề xin visa Kỹ sư cơ khí ( nhân viên […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
30/06/2018

[V0707] TUYỂN KĨ SƯ THIẾT KẾ CHUYỂN VIỆC TẠI NHẬT LƯƠNG 22MAN

Tên xí nghiệp KOEIKIKO Địa điểm làm việc NARA Ngành nghề xin visa Kỹ sư cơ khí ( nhân viên […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
07/06/2018

[M0616] TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CƠ KHÍ GIA CÔNG (SHIZUOKA)

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp NEGAMI Địa điểm làm việc SHIZUOKA Ngành nghề xin visa Kỹ sư cơ […]

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản
30/05/2018

[M0609] TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CƠ KHÍ GIA CÔNG (FUKUOKA)

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp MUTA TEKKOSHO Địa điểm làm việc FUKUOKA Ngành nghề xin visa Kỹ sư […]

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản