Hạn nộp Công việc Mức lương Địa điểm
11/11/2018

[T1211] Kỹ sư IT nhân viên chính thức – TOKYO

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp HOME Net Cars (số lượng Nhân viên: 100 người, đã có người VN) […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
07/11/2018

[T0711] Kỹ sư thiết kế CAD- CAM tiếng nhật N4

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp TOYOTA, SUBARU, NISSAN, HONDA… Địa điểm làm việc Kanagawa, Tokyo, Tochigi, Nagoya Ngành […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
20/11/2018

[M2711] Kỹ sư cơ khí vận hành máy CNC nhân viên chính thức – AICHI

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp KURACHI (ĐÃ CÓ NGƯỜI VIỆT NAM) Địa điểm làm việc AICHI Ngành nghề […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
18/11/2018

[M2611] Kỹ sư cơ khí vận hành máy CNC nhân viên chính thức tại NIGATA

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp Công ty JKM Địa điểm làm việc NIGATA Ngành nghề xin visa Kỹ […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
01/11/2018

[M0911] Kỹ sư cơ khí vận hành máy CNC nhân viên chính thức tại MIE

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp TORAI Địa điểm làm việc MIE Ngành nghề xin visa Kỹ sư CƠ […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
01/11/2018

[M0811] Kĩ sư cơ khí vận hành máy CNC nhân viên chính thức tại Hiroshima

HẠNG MỤC NỘI DUNG Tên xí nghiệp DAIICHI KOGYO (Đã có người Việt Nam) Địa điểm làm việc HIROSHIMA Ngành […]

Trên 45 triệu Nhật Bản