Hạn nộp Công việc Mức lương Địa điểm
15/03/2019

[M2303] Kỹ sư cơ khí vận hành máy cơ khí, phay vạn năng, MC 20man (YOKOHAMA)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 1.Yêu cầu tuyển dụng HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Tên công ty EUTO 2 […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
08/04/2019

[M1604] Kỹ sư cơ khí vận hành máy tiện, phay CNC 18man tỉnh SHIZUOKA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 1.Yêu cầu tuyển dụng HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Tên công ty TEKKO (đã […]

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản
14/04/2019

[M2304] Kỹ sư cơ khí vận hành máy tiện phay NC, CNC 18~20man (OKAYAMA)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 1.Yêu cầu tuyển dụng HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Tên công ty KOGYO (Đã […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
12/04/2019

[M2004] Kỹ sư cơ khí vận hành máy MC, tiện phay NC 20man [OSAKA]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 1.Yêu cầu tuyển dụng HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Tên công ty SEISAKUSHO (Đã […]

Trên 45 triệu Nhật Bản
09/04/2019

[M1704] Kỹ sư cơ khí vận hành máy hàn Robot tự động, Máy phay, dập 18~20man [SHIZUOKA]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 1.Yêu cầu tuyển dụng HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Tên công ty JIFU (đã […]

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản
28/03/2019

[M0604] Kỹ sư cơ khí vận hành máy MC, tiện phay NC, CNC 18~20man (NAGANO)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 1.Yêu cầu tuyển dụng HẠNG MỤC NỘI DUNG 1 Tên công ty SEISAKUSHO 2 […]

Trên 45 triệu Nhật Bản