Trang chủ

Tìm Việc làm

Hạn nộp Công việc Mức lương Địa điểm
31/05/2018

[V0506] TUYỂN KĨ SƯ ĐIỆN TẠI MIE – N4

Trên 45 triệu Nhật Bản
30/06/2018

[V0707] TUYỂN KĨ SƯ THIẾT KẾ CHUYỂN VIỆC TẠI NHẬT LƯƠNG 22MAN

Trên 45 triệu Nhật Bản
07/06/2018

[M0616] TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CƠ KHÍ GIA CÔNG (SHIZUOKA)

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản
30/05/2018

[M0609] TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CƠ KHÍ GIA CÔNG (FUKUOKA)

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản
10/06/2018

[Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô ] TUYỂN DỤNG KĨ SƯ Ô TÔ N3 – TOKYO

Trên 45 triệu Nhật Bản
15/05/2018

[M0005] TUYỂN DỤNG KĨ SƯ CƠ KHÍ KOBE

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản