Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy OKAYAMA

OKAYAMA Vận hành máy phay NC và máy tiện NC ( gia công chi tiết đúc áp lực: tay rô bốt dùng trong sản xuất, linh kiện máy xúc,...) Tốt nghiệp CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC chuyên ngành cơ khí Vận hành máy phay NC và máy tiện NC, CAM, biết Gcode Phỏng vấn trực tiếp 205,000 yên/tháng ( chưa làm thêm) Làm thêm khoảng 30h/tháng
Thông tin liên hệ
Người liên hệ:
Email liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ: