Tuyển sinh kĩ sư thiết kế , vận hành máy Hiroshima

Hiroshima Vận hành máy phay NC, CAM ( sản xuất dụng cụ nâng, linh kiện máy bay,..) Tốt nghiệp CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC chuyên ngành cơ khí Biết viết G code Phỏng vấn trực tiếp 180.000 yên/tháng. Làm thêm 30h/tháng. Trả lương vào ngày 5 hàng tháng. Chuyên cần 10.000 yên/tháng. Gia đình 5.000 yên/tháng. Trợ cấp đi lại tối đa 20.900yên/tháng( chỉ áp dụng cho đi làm bằng tàu điện).
Thông tin liên hệ
Người liên hệ:
Email liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ: