Tuyển kỹ sư cơ khí N3 – miễn phí – lương: 50-60 triệu/tháng

HIỆN NAY CÓ RẤT NHIỀU NƠI TUYỂN KĨ SƯ NHƯNG PHÍ THƯỜNG KHÁ CAO 4,000~5,000usd Bên page Chữ Hán Đơn Giản sẽ giới thiệu các bạn các chương trình đi miễn phí, (hoặc chi phí sẽ rẻ hơn những chỗ khác rất nhiều, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi nhé) Bạn nào quan tâm inbox page hoặc gửi CV về: thanhmes@gmail.com và engineerjapan@gmail.com Nội dung công việc: thiết kế sử dụng CAD, CATIA như bên dưới. ①CADシステムNX化に伴う、Ideas/CATIAデータのNX化 (3Dモデル及びDrafting Dataの作り直し等) ②設計システム対応に伴う、各種変更作業 ①Ideas/CATIA data's NX conversion pertaining to CADsystem NX conversion.(Like 3D model and drafting data recreation) ②All changes corresponding to design system. Địa điểm làm việc: Ibaraki Các bạn đi VISA kĩ sư có thể đón gia đình, vợ con sang cùng bình thường nhé.
Thông tin liên hệ
Người liên hệ:
Email liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ: