Khóa học 1 tiếng nhớ bảng chữ cái
Hiragana & Katakana

1. 1 Tiếng nhớ bảng chữ cái Hiragana (Phần 1)

2. 1 Tiếng nhớ bảng chữ cái Hiragana (Phần 2)

3. 1 Tiếng nhớ bảng chữ cái Katakana (Phần 1)

4. 1 Tiếng nhớ bảng chữ cái Katakana (Phần 2)

Link down hình ảnh: https://www.mediafire.com/folder/h1rpm1bb8ovqs/Documents

Mô tả khóa học

Giáo trình khóa học

Bình luận

0 VNĐ

Thể loại
Cấp độ
Số buổi học
Thời gian học 1 buổi
Thanh Mes
Giảng viên
(024)6282 6886
thanhmes@gmail.com
(024)6282 6886
http://chuhandongian.edu.vn

Các khóa học liên quan

Chuhandongian , 15 Tháng Mười Một, 2017
590.000 VNĐ
Chuhandongian , 15 Tháng Mười Một, 2017
590.000 VNĐ

Đánh giá của học viên