Trang chủ

Tìm Việc làm

Hạn nộp Công việc Mức lương Địa điểm
22/03/2020

[TO200317] TO200317 Tokutei thực phẩm AICHI 20 Man

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản
31/05/2019

[VN0515A] VN0515A QUẢN LÍ AN TOÀN LAO ĐỘNG ~800$ GROSS, ĐÔNG ANH

Từ 10 triệu - 15 triệu Hà Nội
31/05/2019

[VN0514B] VN0514 SALE MANAGER ~800$, ĐÔNG ANH HÀ NỘI

Từ 15 triệu - 20 triệu Hà Nội
31/05/2019

[VN0514] VN0514 ASSISTANT MANAGER,QA, lương ~1200USD, KCN Thăng Long 1

Từ 20 triệu - 25 triệu Hà Nội
15/03/2019

[M2303] Kỹ sư cơ khí vận hành máy cơ khí, phay vạn năng, MC 20man (YOKOHAMA)

Trên 45 triệu Nhật Bản
08/04/2019

[M1604] Kỹ sư cơ khí vận hành máy tiện, phay CNC 18man tỉnh SHIZUOKA

Từ 35 triệu - 40 triệu Nhật Bản

Tài liệu tham khảo